poniedziałek, 21 maj 2018, 16:34

Serwis: anglista.org
Kurs: anglista.org (anglista.org)
Słownik pojęć: English 4 IT

P

:
komunikacja pakietów
:
programowanie w parach
:
testowanie par
:
równoległe przetwarzanie wsadowe
:
analiza składniowa
:
częściowa sieć kratowa
:
podział
:
testowanie ścieżek
:
wzorzec
:
identyfikacja wzorca