Wersja do wydruku
English 4 IT


Wyszukaj pojęcia używając tego indeksu

Specjalne | A | Ą | B | C | Ć | D | E | Ę | F | G | H | I | J | K | L
Ł | M | N | Ń | O | Ó | P | Q | R | S | Ś | T | U | V
W | X | Y | Z | Ź | Ż | Wszystkie

Strona:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  122  (Następne)
Wszystkie

(

:
mieć wpływ (na coś)

A

:
założenie a priori
:
oprogramowanie abandonware
:
wyżej wymieniony
:
nadużycie
:
przyspieszać
:
test akceptacyjny
:
kontrola dostępu
:
mechanizm kontroli dostępu
:
poziom dostępu
:
punkt dostępowy
:
dostępny
:
dostępny zdalnie
:
być odpowiedzialnym (za coś)
:
dokładność, precyzyjność, trafność
:
dokładny, precyzyjny, trafny
:
zapytanie ad hoc
:
przystosować się/dostosować się (do czegoś)
:
zajmować się (czymś)
:
protokół odwzorowania adresów/protokół ARP
:
sąsiadujący
:
administrować bazą danych
:
przyjmować
:
postęp
:
reklama
:
być przedmiotem oddziaływania/wpływu (czegoś)
:
dane zagregowane
:
dopasowywać (coś do czegoś)
:
testowanie wszystkich kombinacji
:
alokować zasoby
:
umożliwiać/uwzglądniać (coś)
:
zmieniać
:
zmiana
:
Amerykański Narodowy Instytut Normalizacyjny
:
warstwa analizy i prezentacji
:
algorytm analityczny
:
kostka analityczna
:
kotwica
:
tekst zakotwiczenia
:
i tak dalej
:
testowanie antylosowe
:
warstwa aplikacji
:
odnosić się, dotyczyć, mieć zastosowanie
:
dane archiwalne
:
dane zarchiwizowane
:
organizować, porządkować
:
sztuczna inteligencja
:
aktywa
:
przypisać, przydzielić
:
asocjacja
:
reguła asocjacji
:
encja asocjacyjna
:
założenie
:
do dyspozycji
:
od razu, natychmiast
:
atrybut
:
uwierzytelnienie, poświadczenie
:
upoważnienie, uprawnienie, autoryzacja

B

:
wsteczna propagacja błędów
:
sieć szkieletowa/sieć podstawowa
:
kopia zapasowa
:
notacja BNF/notacja Backusa-Naura
:
kod kreskowy
:
testowanie metodą base choice
:
system transmisji w paśmie podstawowym
:
przetwarzanie wsadowe
:
pamiętać/mieć coś na uwadze
:
wzorzec/punkt odniesienia
:
korzystny, dobroczynny
:
czarnoskrzynkowa technika testowania
:
organ
:
pobudzać wzrost wyników działalności gospodarczej
:
zwiększać efektywność
:
rozruch
:
wąskie gardło
:
wartość brzegowa
:
analiza wartości brzegowych
:
gałąź
:
testowanie kombinacji warunków rozgałęzień
:
testowanie warunków rozgałęzień
:
testowanie rozgałęzień
:
marka
:
system szerokopasmowy
:
przeglądarka
:
niezawierający błędów
:
węzeł wyjściowy
:
magistralia
:
sieć o topologii magistrali
:
cel biznesowy
:
oprogramowanie wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem
:
specyfikacja wymagań biznesowych
:
ogólnie rzecz biorąc

C

:
obablowanie
:
sieć uczelniana
:
możliwość/zdolność
:
pojemność (zespołu)
:
przechwytywać, zdobywać
:
metoda CSMA/CA/protokół wielodostępu do łącza ze śledzeniem stanu nośnika i unikaniem kolizji
:
metoda CSMA/CD/protokół wielodostępu do łącza ze śledzeniem stanu nośnika i wykrywaniem kolizji
:
graf przyczynowo-skutkowy
:
tworzenie grafów przyczynowo-skutkowych
:
sieć komórkowa
:
procesor
:
scentralizowany punkt komunikacyjny
:
wyzwanie
:
pretendent
:
węzeł losowy
:
główny programista
:
spory kawał/znaczna część
:
uszkodzenie obwodu
:
ścieżka komunikacyjna w kształcie okręgu
:
wyjasniać
:
etykieta klasy
:
przynależność do klasy
:
drzewo klasyfikacyjne
:
metoda drzewa klasyfikacyjnego
:
proces oczyszczania
:
klikalność
:
umowa licencyjna
:
klient
:
licencja dostepowa CAL
:
metodyka ukierunkowana na potrzeby klienta
:
sieć typu klient-serwer
:
zamknięta pętla
:
platforma oparta na chmurze obliczeniowej
:
infrastruktura chmury
:
system zarządzania bazą danych w chmurze
:
klaster
:
zarządzanie zasobami klastra
:
klastrowanie
:
kabel koncentryczny
:
przegląd kodu/inspekcja kodu
:
etap kodowania
:
współpracować
:
gromadzić dane
:
zbiór wymagań
:
wspólna własność kodu
:
współliniowy
:
kolumna
:
testowanie kombinatoryczne
:
łączyć (coś z czymś)
:
przydać się
:
komitet
:
sieć ogólnie dostępna
:
łącze komunikacyjne
:
ścieżka komunikacyjna
:
protokół komunikacyjny
:
usługa komunikacyjna
:
przewaga konkurencyjna
:
uzupełniający zbiór danych
:
ukończenie, zakończenie
:
złożony
:
zgodność (z czymś)/stosowanie się (do czegoś)
:
stosowac sie do ograniczeń
:
test komponentów
:
kompleksowe podejście
:
obszerna dokumentacja
:
pełny wgląd w czasie rzeczywistym
:
obliczenia
:
użycie zmiennej do celów obliczeniowych
:
sieć komputerowa
:
topologia sieci komputerowej
:
konceptualny model bazy danych
:
być (czymś) zainteresowanym
:
równoczesny dostęp
:
współużytkownik
:
testowanie warunków
:
prawdopodobieństwo warunkowe
:
przeprowadzić analizę
:
prowadzenie biznesu
:
współdzielnoa tabela wymiarów
:
poufność
:
dostosować się
:
korek/zator
:
spójność
:
spójny
:
ciągły rozwój
:
ograniczenie
:
więzy
:
konstruowanie
:
zawartość
:
ciągły
:
ciągła integracja
:
ciągły szereg czasowy
:
zmienna ciągła
:
ciągle rozwijać się, ewoluować
:
przepływ sterowania
:
zbiegające się ścieżki
:
przekształcać
:
przekształcić (w co innego)
:
miedziany przewód
:
licencja copyleft
:
własciciel praw autorskich
:
naruszenie praw autorskich
:
prawo autorskie
:
chroniony prawem autorskim
:
rdzeń
:
podstawowy moduł
:
kultura korporacyjna
:
współzależność
:
analiza kosztów i korzyści
:
wymaganie, które może, ale nie musi zostać spełnione
:
powtórnie weryfikować
:
łącznik
:
testowanie tablicy pokrycia
:
pełzanie
:
pająk/crawler
:
zmienna kryterialna
:
kluczowy czynnik sukcesu
:
interdyscyplinarny
:
interdyscyplinarny zespół
:
sprzedaż krzyżowa
:
kurza stopka
:
istotny
:
aktualny/bieżący stan data governance
:
obecnie
:
dostosowywać do potrzeb

D

:
codzienne funkcjonowanie/codzienna praca
:
codzienny scrum
:
kokpit menadżerski
:
gromadzenie/zbieranie danych
:
administrator danych
:
agregacja danych
:
analiza danych
:
wyrażenia analizy danych
:
analityka danych
:
dane jako usługa
:
dostępność danych
:
integralność danych
:
zbieranie danych
:
oczyszczanie danych
:
narzędzie do zbierania danych
:
zaufanie do danych
:
zawartość danych
:
dystrybucja danych
:
obudowywanie danych
:
testowanie przepływu danych
:
format danych
:
nadzór nad danymi/ład danych
:
rada ds. data governance
:
biuro ds. data governance
:
warstwa integracji danych
:
ładowanie danych
:
utrata danych
:
utrzymanie danych
:
zarządzanie danymi
:
operowanie, manipulowanie danymi
:
składnica danych/tematyczna hurtownia danych
:
migracja danych
:
eksploracja danych
:
proces eksploracji danych
:
technika eksploracji danych
:
model danych
:
monitorowanie danych
:
zapotrzebowanie na dane
:
pakiet danych
:
przetwarzanie danych
:
profilowanie danych
:
jakość danych
:
odbiorca danych
:
odzyskiwanie danych
:
wyszukiwanie danych
:
zarządzanie ryzykiem danych
:
badanie danych
:
oczysczanie danych
:
bezpieczeństwo danych
:
warstwa źródeł danych
:
standardy związane z bazami danych
:
opiekun danych
:
opieka nad danymi
:
zespół sprawujący opiekę nad danymi
:
przechowywanie danych
:
warstwa przechowywania danych
:
system przechowywania danych
:
magazyn danych
:
przekształcanie danych/transformacja danych
:
transmisja danych
:
typ danychkopia zapasowa danych
:
zrozumiałość danych
:
użyteczność danych
:
sprawdzanie poprawności danych
:
wartość danych
:
wizualizacja danych
:
narzędzie do wizualizacji danych
:
wolumen danych
:
hurtownia danych
:
aktywa związane z danymi
:
administrator baz danych
:
baza danych jako usługa
:
projekt bazy danych
:
projektant bazy danych
:
silnik bazy danych
:
system zarządzania bazą danych
:
obiekt bazodanowy
:
język zapytań do bazy danych
:
schemat bazy danych
:
zbiór danych
:
codzienne działania, funkcjonowanie
:
zakleszczenie/blokada wzajemna
:
kwestia sporna
:
debugowanie
:
rozszyfrować, odcyfrować
:
węzeł decyzyjny
:
punkt decyzyjny
:
system wspomagania decyzji
:
narzędzie wspomagające podejmowanie decyzji
:
drzewo decyzyjne
:
proces podejmowania decyzji
:
deszyfrować
:
brama domyślna
:
wada, defekt
:
podejście defensywne
:
opóźnienie
:
produkt projektu
:
Delivery Plan/plan dostarczania
:
metoda delficka
:
oprogramowanie demonware
:
dokonywać denormalizacji
:
zmienna zależna
:
rozwiązanie gotowe do wdrożenia
:
wdrożenie
:
faza Deployment/ faza wdrożenia
:
opisowy
:
projekt implementacji cechy
:
faza projektowania
:
z góry ustalony projekt systemu
:
miejsce docelowe
:
adres docelowy
:
wykrywać
:
wyznacznik/czynnik warunkujący
:
tworzenie ogólnego modelu
:
zespół deweloperski
:
urządzenie
:
licencja CAL na urzadzenie
:
analiza różnicowa
:
cyfrowa linia abonencka
:
dyskretyzować szereg
:
tabela wymiarów
:
skierowany graf acykliczny
:
wyłączać/blokowań
:
dziedzina
:
zrzeczenie sie odpowiedzialności
:
dyskretny zestaw punktów czasowych
:
dyskretny szereg czasowy
:
przestrzeń dyskowa
:
siedziby firmy w różnych lokalizacjach
:
zróżnicowane dane
:
wyświetlać
:
lekceważyć
:
zakłócenie
:
rozproszone bazy danych
:
system zarządzania rozproszoną bazą danych
:
rozproszony system plików
:
przetwarzanie rozproszone
:
rozdzielenie obowiązków związanych z podejmowaniem decyzji
:
dziedzina/domena
:
ekspert dziedzinowy
:
więzy integralności domeny
:
nazwa domeny
:
drążenie w poprzek
:
drążenie w głąb/dążenie w dół
:
sterownik
:
DSDM Coach/coach DSDM
:
duplikat wartości
:
protokół DHCP/protokół dynamicznego
:
technika dynamicznego testowania oprogramowania
:
metoda tworzenia systemów dynamicznych

E

:
na przykład
:
wszelki/każdy
:
testowanie metodą each choice
:
efektywny, skuteczny
:
efektywne, skuteczne zarządzanie
:
skuteczność/efektywność
:
wydajny, sprawny, efektywny
:
rozwinąć (dany temat)/podać więcej informacji
:
opracowanie
:
system zarządzania wbudowaną bazą danych
:
ujmować/obejmować
:
umożliwiać
:
element wspomagający/czynnik wspierający/siła napędowa
:
wcielić w życie
:
obejmować
:
napotykać
:
zaszyfrować
:
szyfrowanie
:
węzeł końcowy
:
umowa licencyjna użytkownia koncowego
:
użytkownik końcowy
:
poprawiać/zwiększać
:
poprawa, zwiększenie
:
zapewniać
:
korporacyjna hurtownia danych
:
licencja dla przedsiebiorców
:
korporacyjna umowa licencyja
:
prywatna sieć przedsiębiorstwa
:
planowanie zasobów przedsiębiorstwa
:
encja
:
więzy integralności encji
:
diagram związków encji
:
wpis
:
równe odstępy czasu
:
klasa równoważności
:
podział na klasy równoważności
:
ścieżka eskalacji
:
standard Ethernet
:
proces ETL, proces ekstrakcji, transformacji i ładowania
:
proces ETL/proces ekstracji, transmacji i ładowania
:
szacować
:
ocena
:
faza Evolutionary Development/faza rozwoju ewolucyjnego
:
rozwijać się, ewoluować
:
wymieniać
:
wyłaczne prawa
:
uruchamiać, wykonywać
:
sprawowanie władzy
:
ścieżka wykonania
:
czas wykonania
:
członek zarządu
:
system informowania kierownictwa
:
organ na poziomie kadry zarządzającej
:
narzędzie do raportowania dla kadry zarządza
:
karta rozszerzenia
:
gniazdo rozszerzające
:
wartość oczekiwania
:
zmienna objaśniająca
:
nadający się do wykorzystania
:
rozszerzenie, zwiększenie
:
reguły ekstrakcji
:
programowanie ekstremalne
:
przykuwający wzrok

F

:
stawiać czoła wyzwaniu
:
stawić czoła ryzyku
:
tabela faktów
:
czynnik
:
dozwolony użytek
:
odporny na błędy
:
modele nieliniowe odporne na błędy
:
wykonalność
:
faza Feasibility/faza oceny wykonalności
:
Feasibility Assessment/studium wykonalności
:
zespół programistów
:
Federalna Rada ds. Sieci Komputerowych
:
opłata
:
informacja zwrotna
:
pobierać/sprowadzać
:
interfejs danych rozprowadzanych światłowodem
:
kabel światłowodowy
:
pole
:
obszar będący przedmiotem wspólnego zainteresowania
:
protokół FTP/ protokół przesyłania plików
:
nadający się do analizy
:
plik płaski
:
schemat blokowy
:
współczynnik skupienia
:
prognozowana prędkość
:
prognozowanie
:
klucz obcy
:
odwołanie do klucza obcego
:
podrabiać/fałszować
:
faza Foundations/faza określenia podstaw
:
rozdrobniony/podzielony na części
:
framework, struktura, szkielet
:
oszustwo
:
oprogramowanie freeware
:
licencja na oprogramowanie freeware
:
częstotliwość
:
zapytanie pełnotekstowe
:
wyszukiwanie pełnotekstowe
:
możliwość wyszukiwania pełnotekstowego
:
sieć w pełni połączona
:
w pełni funkcjonalny
:
wymaganie funkcjonalne
:
specyfikacja funkcjonalna
:
podstawowy cel
:
przyszły zysk

G

:
zniekształcać
:
pozbyć się (czegoś)
:
powszechna licencja publiczna GNU
:
wykraczać (poza coś)
:
cel
:
wartość firmy
:
googlebot/robot wyszukiwarki Google
:
zarządzać
:
przyznawać/udzielać
:
udzielac zezwolenia
:
graficzny interfejs użytkownika
:
szacować "na oko"
:
wskazówka/wytyczna
:
wytyczna

H

:
radzić sobie, zajmować się
:
zajmować się (czymś)/radzić sobie (z czymś)
:
sprzęt
:
ujarzmić, okiełznać
:
metodyka ciężka
:
niejednorodność
:
niejednorodny
:
dane hierarchiczne
:
sygnał radiowy wysokiej częstotliwości
:
wysokopoziomowy projekt systemu
:
ogólne wymaganie
:
sieć o wysokiej wydajności
:
inwestycja wysokiego ryzyka
:
sieć o dużej szybkości transmisji danych
:
dostęp o dużej przepustowości
:
max. liczba dotychczasowych użtykowników
:
bardzo konkurencyjny rynek
:
lista wyników wyszukiwania
:
sieć domowa
:
adapter magistrali hosta
:
komputer główny/komputer macierzysty
:
koncentrator
:
proces wymagający dużego zaangażowania ze strony człowieka
:
hiperpłaszczyzna
:
hipertekst
:
protokół przesyłania hipertekstu/protokół HTTP

I

:
między innymi
:
jeśli dotyczy
:
wpływ
:
niedoskonałość
:
implementacja/wdrożenie
:
w zgodzie z
:
szczegółowo/ze szczegółami
:
w świetle
:
innymi słowy
:
równolegle
:
w zasadzie
:
pokrótce
:
w ogniu walki
:
na rynku
:
system zarządzania bazą danych in-memory
:
rozpoczęcie
:
niespójność
:
niespójny
:
włączyć/wcielić (w coś)
:
wzrost przychodu
:
podejście prostowe
:
zmienna niezależna
:
wyszukiwanie indeksowe
:
proces indeksowania
:
algorytm uczenia indukcyjnego
:
niedrogi
:
brak elastyczności
:
gromadzenie informacji
:
usuwanie informacji
:
zarządzanie cyklem życia informacji
:
potrzeba informacyjna
:
odbiorca informacji
:
przechowywanie informacji
:
usługa informacyjna
:
system informacyjny
:
technologia informacyjna
:
świadoma decyzja biznesowa
:
nieodłączny
:
wstępna eksploracja
:
nienadający się do użytku
:
dane wejściowe
:
plik wejściowy
:
zmienna wejściowa
:
wgląd/wyobrażenie
:
instancja
:
strategia kombinatoryczna uwzględniająca jednocześnie wszystkie przypadki testowe
:
Instytut Inżynierów Elektryków i Elektroników
:
niematerialny
:
aktywa niematerialne, wartości niematerialne i prawne
:
niewymierna korzyść
:
test integracyjny
:
integralność
:
więzy integralności
:
własność intelektualna
:
być przeznaczonym(dla kogoś/czegos)
:
docelowy użytkownik
:
interfejs
:
węzeł wewnętrzny
:
Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna
:
Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna
:
internetowy protokół komunikatów kontrolnych/protokół ICMP
:
warstwa internetowa
:
protokół internetowy
:

usługa internetowa umożliwiająca nawiązanie w czasie rzeczywistym komunikacji między użytkownikami/czat w czasie rzeczywistym
:
usługa internetowa
:
dostawca usług internetowych
:
wzajemnie powiązany
:
ingerować
:
wykonanie pojedynczego zapytania przy równoległym użyciu kilku procesorów
:
nieprawidłowe dane
:
pomysłowy
:
dane inwentaryzacyjne
:
zarządzanie zapasami
:
przeanalizować problem
:
technika oceny inwestycji
:
możliwość inwestycyjna
:
dotyczyć, obejmować
:
adres IP
:
datagram IP
:
fałszowanie adresu IP
:
standard umożliwiający transmisję danych w podczerwieni/IrDA
:
infrastruktura informatyczna
:
należy podkreślić
:
zbiór produktów
:
podejście iteracyjne
:
iteracyjna strategia kombinatoryczna

J

:
drgać
:
harmonogramowanie zadań
:
złączenie
:
wspólny komitet techniczny
:
skrzyżowanie
:
szczegółowe wymagania odkrywane w trakcie
:
produkcja dokładnie na czas

K

:
utrzymać tempo
:
para klucz – wartość
:
kluczowy czynnik biznesowy
:
kluczowa funkcja
:
klucz do sukcesu
:
unikalność na poziomie kluczy
:
słowo kluczowe
:
testowanie sterowane słowami kluczowymi
:
odkrywanie wiedzy
:
wydobywanie wiedzy
:
system oparty na wiedzy

L

:
oznaczyć (coś za pomocą czegoś)/opatrzyć (coś) etykietą (w postaci czegoś)
:
kompilator języka
:
procesor języka
:
ostatni, ale nie mniej ważny
:
zwłoka, opóźnienie
:
uruchamiać
:
warstwa
:
protokół L2TP
:
główny opiekun danych
:
lider
:
liść, węzeł liścia
:
szczupła produkcja
:
proces uczenia się
:
wydzierżawić
:
dane historyczne
:
dozwolona wartość
:
prawnie wiążąca umowa
:
wykorzystać dane o klientach
:
opłata licencyjna
:
licencjobiorca
:
licencjodawca
:
lekki
:
metodyka lekka
:
ograniczenie odpowiedzialości
:
ograniczona licencja
:
równanie liniowe
:
liniowy model danych
:
regresja liniowa
:
zależność liniowa
:
liniowy proces tworzenia oprogramowania
:
oprogramowanie liteware
:
adowanie w locie
:
lokalna sieć komputerowa
:
adres logiczny
:
warunek logiczny
:
logiczny model bazy danych
:
niskopoziomowy projekt systemu

M

:
adres MAC
:
uczenie maszynowe
:
cząstka magnetyczna
:
utrzymywać
:
utrzymanie
:
udostępnić (coś)
:
podjąć próbę
:
zainwestować
:
tworzyć (coś)
:
możliwy do zarządzania/wykonania/zarządzalny
:
system informacji zarządczej
:
procesor wielordzeniowy
:
relacja wiele do wielu
:
analiza koszykowa
:
dane podstawowe
:
serwer główny
:
odpowiadać, pasować
:
dojrzałe podejście do tworzenia oprogramowania
:
dojrzałość
:
model dojrzałości
:
strategiczna macierz McFarlana
:
znaczący, mający znaczenie
:
nic nie znaczący
:
klucz sztuczny
:
miara niepewności
:
kontrola dostępu do medium transmisyjnego
:
sprostać oczekiwaniom
:
zaspokoić potrzebę
:
karta pamięci
:
aplikacja typu klient-serwer sterowana przez menu
:
sieć kratowa
:
metadane
:
miernik
:
miejska sieć komputerowa
:
kamień milowy
:
naśladować
:
minimalny użyteczny podzbiór
:
łagodzić/zmniejszać/ograniczyć
:
narzędzie analizy business intelligence na urządzeniach mobilnych
:
technika rozwoju oprogramowania w oparciu o model
:
proces modelowania
:
zmodyfikowane testowanie warunków decyzji
:
technika MoSCow
:
płyta główna
:
kursor myszy
:
poruszać się
:
metoda wielu celów i wielu kryteriów
:
wielowspółliniowość
:
wielowymiarowe przetwarzanie analityczne online
:
wielowarstwowa jednokierunkowa sieć neuronowa
:
format multimedialny
:
korporacja ponadnarodowa
:
wielu równoczesnych użytkowników
:
wymaganie, które musi zostać spełnione
:
wzajemna odpowiedzialność

N

:
testowanie N-przejść
:
naiwny Bayesa klasyfikator
:
klawisz nawigacyjny
:
potrzeba jest matką wynalazków
:
sieć
:
warstwa dostępu do sieci/warstwa fizyczna
:
punkt dostępu do sieci
:
adapter sieciowy
:
architektura sieci
:
karta sieciowa
:
sieciowy system operacyjny
:
protokół sieciowy
:
przycinanie sieci
:
zasoby sieciowe
:
serwer sieciowy
:
usługa sieciowa
:
standard sieciowy
:
sieć neuronowa
:
struktura, framework nowej generacji
:
gracz niszowy
:
pseudonim
:
węzeł
:
wymagania niefunkcjonalne
:
specyfikacja niefunkcjonalna
:
organizacja pozarządowa
:
węzeł niebędący liściem
:
model nieliniowy
:
organizacja non profit
:
nieulotny
:
pamięć nieulotna
:
znormalizowany
:
mostek północny
:
mostek północny z radiatorem
:
notacja

O

:
obiektowy system zarządzania bazą danych
:
modelowanie obiektowe
:
obiektowy język programowania
:
obiektowo-relacyjny system zarządzania bazą danych
:
przeszkoda
:
uzyskać, otrzymać
:
wystąpienie
:
podejście ofensywne
:
odciążać
:
na czas
:
relacja jeden do wielu
:
relacja jeden do jednego
:
przetwarzanie analityczne online
:
narzędzia typu open source do analiz business intelligence
:
licencja na oprogramowanie open source
:
model odniesienia łączenia systemów otwartych/model odniesienia OSI
:
platforma open source
:
obsługiwać
:
model operacyjny
:
system operacyjny
:
efektywność operacyjna
:
optymalizować
:
zamawiający
:
pochodzenie
:
licencja OEM
:
producent oryginalnego wyposażenia
:
testowanie tablicy ortogonalnej
:
wykraczać poza ramy w zakresie wprowadzania innowacji
:
wykraczać poza ramy w zakresie wyników działalności gospodarczej
:
wynik, rezultat
:
zmienna określająca punkt końcowy badania,zmienna wynikowa
:
wartość skrajna
:
wyjście
:
plik wyjściowy
:
wyjściowe urządzenie peryferyjne
:
link zewnętrzny
:
ogólny wynik
:
rozwiązać problem
:
pokryć (czymś)/nałożyć (na coś)
:
przeoczyć (coś)
:
nadzór/dozór
:
prawa własności

P

:
komunikacja pakietów
:
programowanie w parach
:
testowanie par
:
równoległe przetwarzanie wsadowe
:
analiza składniowa
:
częściowa sieć kratowa
:
podział
:
testowanie ścieżek
:
wzorzec
:
identyfikacja wzorca
:
rozpoznawanie wzorców
:
model licencjonowania oparty na opłacie za każdorazowe użycie oprogramowania
:
gniazdo PCI
:
sieć równorzędna/sieć typu każdy z każdym
:
w toku/oczekujący
:
licencjonowanie per rdzeń
:
licencjonowanie per procesor
:
wykonywać zadanie
:
wydajność
:
dostrajanie wydajności
:
raport okresowy
:
urządzenie peryferyjne
:
magistrala PCI
:
zezwalać
:
okresowy
:
sieć prywatna
:
fizyczny model bazy danych
:
sieć fizyczna
:
sekcja w kształcie wycinka koła
:
planowanie implementacji cech
:
technika planning poker
:
maszyny i urządzenia
:
talerz
:
froma/punkt kontaktu
:
punkt przyłączenia
:
protokół PPTP
:
wskaźnik
:
zasady/polityka
:
przenośny
:
analiza portfelowa
:
pozycjonowanie
:
faza Post-Project/faza poprojektowa
:
złącze zasilania
:
kabel zasilający
:
źródło energii
:
zasilacz
:
zainstalowany fabrycznie
:
faza Pre-Project/faza przedprojektowa
:
poprzednik
:
predykatywne użycie zmiennej
:
przewidywanie
:
prognostyczny/predykcyjny
:
analityka predykcyjna
:
zmienna predykcyjna
:
powstrzymywać
:
klucz główny
:
podstawowa jednostka pamięci
:
zasada
:
płytka drukowana
:
nadawać priorytet
:
lista wymagań uszeregowana według priorytetów
:
kolejkowanie priorytwtowe
:
proaktywny/czynny/pełen inicjatywy
:
przetwarzać
:
przepływ procesu
:
przetwarzanie
:
backlog produktu/rejestr produktu
:
cykl rozwoju produktu
:
właściciel produktu
:
planowanie produkcji
:
produktywny, wydajny
:
zyskowność
:
język programowania
:
cykl zarządzania projektem
:
własnosciowa licencja na oprogramowanie
:
protokół
:
dostarczać, zapewniać
:
dostarczać informacji
:
algorytm pseudolosowej generacji
:
oprogramowanie ogólnodostepne
:
wydawca
:
impuls światła
:
nabyć, zakupić
:
kłaść nacisk
:
położyć nacisk (na coś)

Q

:
czterordzeniowy procesor
:
metoda ilościowa
:
modelowanie ilościowe
:
zapytanie
:
odpytywać bazę danych
:
język zapytań
:
obciążenie wskutek wykonywania zapytania

R

:
sygnał radiowy
:
system identyfikacji radiowej
:
poruszyć kwestię
:
gniazdo RAM
:
losowy/przypadkowy
:
pamięć o dostępie swobodnym
:
pamięć o dostępie bezpośrednim, pamięć RAM
:
testowanie losowe
:
klasyfikować/oceniać
:
metodyka RUP
:
surowe dane
:
reaktywny/reagujący
:
zaczytać (coś do czegoś)
:
pamięć tylko do odczytu, pamięć stała,pamięć ROM
:
głowica zapisu i odczytu
:
dane rzeczywiste
:
dostarczaniem danych czasu rzeczywistego
:
ruch sieciowy w czasie rzeczywistym
:
ponownie złożyć
:
host odbiorcy
:
urządzenie odbiorcze
:
rekord, zapis
:
liczba rekordów
:
nadmiarowość, redundancja
:
zbędne zadanie biznesowe
:
refaktoring
:
integralność referencyjna
:
więzy integralności referencyjnej
:
udoskonalenie
:
odzwierciedlać
:
odświeżać
:
uważać/uznawać (za coś)
:
rejestr
:
kod rejestracyjny
:
regresja
:
równanie regresji
:
linia regresji
:
rozporządzenie/regulacja
:
wyszukiwanie powiązane
:
relacyjna baza danych
:
system zarządzania relacyjną bazą danych
:
model relacyjny
:
relacja, związek
:
stosunkowo niski koszt
:
uruchomienie w środowisku produkcyjnym
:
solidność/niezawodność/rzetelność
:
pozostawać w mocy
:
zdalny dostęp
:
zdalny klient
:
połączdenie zdalne
:
stacja zdalna
:
zapewniać długoterminowe korzyści
:
powielać, replikować
:
repozytorium
:
dokonać ponownej priorytetyzacji/uszeregować ponownie pod względem ważności
:
żądanie
:
wymaganie
:
analiza wymagań
:
zbieranie wymagań
:
badania i rozwój
:
reszta (w analizie regresji)
:
postanowienie/uchwała
:
rozkładać
:
ścieżka do zasobów
:
współdzielenie zasobów
:
odpowiednio (w wymienionej kolejności)
:
odpowiedź
:
wyszukiwanie informacji
:
pobierać/odnaleźć
:
zwrot z inwestycji
:
wyjawiać, ujawniać, odsłaniać
:
protokół odwrotnego odwzorowania adresów/protokół RARP
:
ponownie zapisać
:
sieć o topologii pierścienia
:
akceptacja ryzyka
:
analiza ryzyka
:
unikanie ryzyka
:
identyfikacja ryzyka
:
mitygacja ryzyka/zmniejszanie ryzyka/ograniczenie ryzyka
:
kwantyfikacja ryzyka
:
regresja odporna
:
konsolidowanie/zwijanie
:
kość pamięci ROM
:
kierować
:
ruter
:
trasowanie
:
wiersz
:
uruchomić zapytanie
:
uruchamiać równolegle
:
czas wykonywania

S

:
chronić/zabezpieczać
:
złącze SATA
:
skalowalny
:
testowanie w oparciu o scenariusze
:
zasięg (sieci)
:
karta wyników
:
Scrum Master/mistrz scruma
:
zespół scrumowy
:
wyszukiwarka
:
strona wyników wyszukiwania
:
wynik wyszukiwania
:
domena drugiego poziomu
:
protokół SSL
:
ograniczenia ze względów bezpieczeństwa
:
narzędzie samooceny
:
mapa samoorganizująca
:
samoorganizujący się zespół
:
samodzielnie przeprowadzana analiza business inteligence
:
dane częściowo ustrukturyzowane
:
host nadawcy
:
urządzenie nadawcze
:
przedstawiciel wyższej kadry zarządzającej, członek kadry zarządzającej wyższego szczebla
:
sekwencyjne podejście do tworzenia oprogramowania
:
interfejs szeregowy umożliwiający podłączanie pamięci masowych/szeregowa magistrala komputerowa służąca do komunikacji między adapterami magistrali hosta a urządzeniami pamięci masowej
:
serwer
:
dostawca usługi
:
wyznaczać standardy
:
klucz współdzielony
:
współdzielona pamięć
:
skrętka ekranowana
:
działający i możliwy do przekazania produkt
:
koszyk na zakupy
:
częste oddawanie gotowych elementów systemu
:
wymaganie, które powinno zostać spełnione, jeśli jest to możliwe
:
protokół wysyłania poczty elektronicznej/protokół SMTP
:
mówiąc prosto
:
jednordzeniowy procesor
:
pojedynczy system plików
:
jedno miejsce
:
węzeł zbiorczy
:
serwer zapasowy
:
masa danych/ogromne ilości danych
:
analizować dane w dowolnych przekrojach i rzutach
:
analiza danych w dowolnych przekrojach i rzutach za pomocą tabeli przestawnej
:
gniazdo
:
wymiar wolnozmienny
:
małe i średnie przedsiębiorstwa
:
interfejs małych systemów komputerowych
:
gładko, płynnie, bezproblemowo
:
fragment tekstu
:
schemat płatka śniegu
:
media społecznościowe
:
oprogramowanie
:
cykl rozwoju oprogramowania
:
technika projektowania testów oprogramowania
:
cykl testowania oprogramowania
:
narzędzie programowe
:
dysk półprzewodnikowy
:
napęd SSD
:
Solution Architecture Definition/definicja architektury rozwiązania
:
Solution Developer/twórca rozwiązania
:
odbiorca rozwiązania
:
rozsądna/trafna decyzja biznesowa
:
karta dźwiękowa
:
adres źródłowy
:
mostek południowy
:
obracać
:
wrzeciono
:
model spiralny
:
dzielić/rozdzielać (na częśći)
:
rozwidlające się ścieżki
:
zauważać, dostrzegać
:
arkusz kalkulacyjny
:
sprint
:
backlog sprintu/rejestr sprintu
:
planowanie sprintu
:
retrospektywa sprintu
:
przegląd sprintu
:
fałszywy wzorzec
:
stos
:
obszar tymczasowy
:
interesariusz
:
schemat gwiazdy
:
określić/oglaszać
:
zmiana stanu pomiędzy stanami
:
metoda statystyczna
:
analiza statyczna
:
zostać w tyle za konkurencją
:
obszar składowania
:
sieć pamięci masowych
:
pojemność pamięci
:
nośnik danych
:
zasoby pamięci
:
jednostka pamięci
:
przechowywać, składować
:
przechowywane, składowane dane
:
story point/punkt historyjkowy
:
zasób strategiczny
:
strumieniować dane
:
dane ustrukturyzowane
:
ustrukturyzowany zestaw danych
:
strukturalny język zapytań
:
poddomena/podobszar
:
tematyczny
:
podzbiór
:
odpowiedni
:
pakiet
:
reasumując
:
maszyna wektorów nośnych
:
podatność na bycie wąskim gardłem
:
przełącznik
:
składnia
:
testowanie składniowe
:
projekt systemu
:
pamięć systemowa
:
wymaganie systemowe
:
test systemowy
:
jednostka systemowa

T

:
trójnik
:
obszar tabeli
:
tabelaryczna baza danych
:
podjąć wyzwanie
:
wykorzystać
:
aktywa rzeczowe
:
wymierna korzyść
:
docelowa baza danych
:
język docelowy
:
tablica zadań
:
Technical Coordinator/koordynator techniczny
:
tymczasowe miejsce przechowywania danych
:
termin/pojęcie
:
przypadek testowy
:
tworzenie przypadków testowych
:
wykonywanie przypadków testowych
:
warunek testowy
:
zakończenie cyklu testów
:
technika Test-Driven Development/technika TDD
:
planowanie testów
:
analiza wymagań dotyczących testów
:
scenariusz testowy
:
eksploracja tekstu/danych tekstowych
:
osoba trzecia
:
aplikacja producenta zewnętrznego, zewnętrznego dostawcy
:
wykonane zadanie, które po pewnym czasie okazuje się nieprzydatne
:
punkt czasowy
:
szereg czasowy
:
analiza szeregów czasowych
:
czasochłonny
:
zmienny w czasie
:
ograniczenie czasowe/ramy czasowe
:
Timebox Plan/plan okienka czasu
:
składać się z czegoś
:
pełzać
:
przekazywanie znacznika
:
topologia token ring
:
narzędzie
:
domena najwyższego poziomu
:
ścieżka
:
śledzić postęp
:
znak handlowy
:
algorytm oznaczony znakiem handlowym
:
przemiana, przejście
:
przekazanie
:
protokół kontroli transmisji/protokół TCP
:
protokół sterowania transmisją w sieci/protokół TCP/IP
:
przesyłać informacje
:
warstwa transportowa
:
zabezpieczenia warstwy transportowej
:
protokół TLS
:
wykres w postaci drzewa
:
wywoływać/wyzwalać
:
wiarygodność
:
krotka

U

:
technologia UWB
:
szerokie pojęcie, pojęcie zbiorcze
:
nieautoryzowany/nieuprawniony dostęp
:
nieautoryzowany, nieuprawniony użytkownik
:
nieświadomie
:
omawiany/poddany pod dyskusję
:
dane źródłowe
:
zunifikowany język modelowania
:
jednolity lokalizator zasobów/adres URL
:
unikalny identyfikator
:
test jednostkowy
:
brak reakcji (na coś)
:
skrętka nieekranowana
:
dane nieustrukturyzowane
:
nieustrukturyzowany zestaw danych
:
sprzedaż produktów droższych
:
aktualizacja
:
pamięć USB
:
przypadek użycia
:
testowanie w oparciu o przypadki użycia
:
datagramowy protokół użytkownika/protokół UDP
:
projektant UX/projektant doświadczeń użytkownika
:
historyjka użytkownika
:
program narzędziowy

V

:
model v
:
potwierdzać
:
reguła poprawności
:
test walidacyjny
:
cenny
:
analiza wartości
:
tworzenie wartości
:
zmienna
:
różnorodność
:
różny, rozmaity
:
prędkość
:
dostawca
:
karta wideo
:
naruszenie reguł biznesowych
:
wirtualna sieć prywatna
:
wizjoner
:
atrakcyjny wizualnie
:
istotna i integralna część biznesplanu
:
pamięć ulotna
:
wolumen

W

:
metodyka kaskadowa
:
model kaskadowy
:
interfejs www
:
podstrona internetowa
:
witryna sieci WWW/strona internetowa
:
dobrostan, dobrobyt, pomyślność
:
analiza typu "co-jeśli?"
:
podczas gdy
:
białoskrzynkowa technika testowania
:
biuletyn informacyjny/biała księga
:
stacja bazowa wi-fi
:
serwer informacyjny w sieciach rozległych
:
rozległa sieć komputerowa
:
rozpowszechniony
:
przewód
:
połączenie przewodowe
:
protokół aplikacji bezprzewodowych
:
klient sieci bezprzewodowej
:
połączenie bezprzewodowe
:
sieć bezprzewodowa
:
bezprzewodowy sprzęt sieciowy
:
odnośnie do
:
wymaganie, które nie zostanie spełnione, ale może zostać wzięte pod uwagę w przyszłości
:
praca w toku
:
przepływ pracy
:
grupa robocza
:
działające oprogramowanie
:
działający system
:
sieć WWW/sieć ogólnoświatowa
:
technologia WiMAX

Strona:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  122  (Następne)
Wszystkie