Wersja do wydruku
English 4 IT


Wyszukaj pojęcia używając tego indeksu

Specjalne | A | Ą | B | C | Ć | D | E | Ę | F | G | H | I | J | K | L
Ł | M | N | Ń | O | Ó | P | Q | R | S | Ś | T | U | V
W | X | Y | Z | Ź | Ż | Wszystkie

Strona:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  (Następne)
Wszystkie

P

:
komunikacja pakietów
:
programowanie w parach
:
testowanie par
:
równoległe przetwarzanie wsadowe
:
analiza składniowa
:
częściowa sieć kratowa
:
podział
:
testowanie ścieżek
:
wzorzec
:
identyfikacja wzorca
:
rozpoznawanie wzorców
:
model licencjonowania oparty na opłacie za każdorazowe użycie oprogramowania
:
gniazdo PCI
:
sieć równorzędna/sieć typu każdy z każdym
:
w toku/oczekujący
:
licencjonowanie per rdzeń
:
licencjonowanie per procesor
:
wykonywać zadanie
:
wydajność
:
dostrajanie wydajności
:
raport okresowy
:
urządzenie peryferyjne
:
magistrala PCI
:
zezwalać
:
okresowy
:
sieć prywatna
:
fizyczny model bazy danych
:
sieć fizyczna
:
sekcja w kształcie wycinka koła
:
planowanie implementacji cech
:
technika planning poker
:
maszyny i urządzenia
:
talerz
:
froma/punkt kontaktu
:
punkt przyłączenia
:
protokół PPTP
:
wskaźnik
:
zasady/polityka
:
przenośny
:
analiza portfelowa
:
pozycjonowanie
:
faza Post-Project/faza poprojektowa
:
złącze zasilania
:
kabel zasilający
:
źródło energii
:
zasilacz
:
zainstalowany fabrycznie
:
faza Pre-Project/faza przedprojektowa
:
poprzednik
:
predykatywne użycie zmiennej
:
przewidywanie
:
prognostyczny/predykcyjny
:
analityka predykcyjna
:
zmienna predykcyjna
:
powstrzymywać
:
klucz główny
:
podstawowa jednostka pamięci
:
zasada
:
płytka drukowana
:
nadawać priorytet
:
lista wymagań uszeregowana według priorytetów
:
kolejkowanie priorytwtowe
:
proaktywny/czynny/pełen inicjatywy
:
przetwarzać
:
przepływ procesu
:
przetwarzanie
:
backlog produktu/rejestr produktu
:
cykl rozwoju produktu
:
właściciel produktu
:
planowanie produkcji
:
produktywny, wydajny
:
zyskowność
:
język programowania
:
cykl zarządzania projektem
:
własnosciowa licencja na oprogramowanie
:
protokół
:
dostarczać, zapewniać
:
dostarczać informacji
:
algorytm pseudolosowej generacji
:
oprogramowanie ogólnodostepne
:
wydawca
:
impuls światła
:
nabyć, zakupić
:
kłaść nacisk
:
położyć nacisk (na coś)

Strona:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  (Następne)
Wszystkie